THỬ LÀM VUA MỘT NGÀY

Nếu bạn đứng đầu một quốc gia, và có toàn bộ quyền quyết định trong tay, thì bạn có cho nước mình tham gia thương mại tự do không? Bạn có chấp nhận hạ thuế cho các công ty nước ngoài, giảm giúp đỡ các công ty trong nước để tăng cạnh tranh công bằng…

Những người thất nghiệp sẽ đi về đâu?

Như đã thảo luận ở tuần 2, việc mở cửa cho thương mại tự do có tác động rất không đồng đều đến các thành phần của nền kinh tế: người lao động trong các ngành may mắn hưởng lợi ích từ thương mại tự do (những ngành xuất khẩu) có thể hưởng lương cao…