Liên hệ

k-Café rất mong nhận được sự góp ý của các bạn về nội dung, đề tài mà các bạn quan tâm, hình ảnh, phong cách, hay website của nhóm để dự án có thể ngày một phát triển hơn. Các bạn có thể liên hệ k-Café qua Facebook của nhóm hoặc điền vào đơn ở dưới đây: